EMERYTURA PPK – CZĘŚĆ FIRMOWA

DOWIESZ SIĘ

– Dlaczego PPK będzie dotyczyło Twojej firmy?

– Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są opłacalne?

– Jakie są założenia ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych?

EMERYTURA FIRMOWA W SKRÓCIE

 • I.

  PPK to powszechny, dobrowolny i prywatny system służący do długoterminowego oszczędzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów. Rachunki uczestniczących w PPK będą zasilane z trzech źródeł: wpłat pracodawcy, wpłat pracownika oraz wpłaty z budżetu Państwa.
 • II.

  Ustawa wprowadza obowiązek powołania PPK dla wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej jednego pracownika. Pracownicze Plany Kapitałowe skierowane są do około 11,5 mln Polaków. Nie ma znaczenia, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, czy agencyjnej.
 • III.

  Aktywa gromadzone w PPK będą w pełni prywatne, a w każdej chwili uczestnik będzie mógł wycofać oszczędności.
 • IV.

  Wszystkie wydatki związane z PPK są dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodu. Ponadto wpłaty finansowane ze środków pracodawcy będą zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 • V.

  Pracownicze Plany Kapitałowe są programem dobrowolnym, z którego w każdym momencie będzie można zrezygnować składając specjalne oświadczenie. Pracownik, który zrezygnuje z PPK, co cztery lata będzie jednak do niego z powrotem automatycznie zapisywany. Jeżeli nadal nie wyrazi chęci dokonywania wpłat, będzie musiał złożyć pracodawcy kolejne oświadczenie o rezygnacji.

DALSZE KROKI DO DZIAŁANIA

 • KONTAKT
  W celu właściwego przygotowania swojej firmy do utworzenia PPK proszę o kontakt.
 • WIARYGODNY PARTNER
  Największym wyzwaniem będzie dostosowanie systemu płacowego do obsługi PPK dlatego należy wybrać firmę z doświadczeniem w temacie obsługi programów emerytalnych (np. PPE).
 • TERMINARZ
  Należy ściśle przestrzegać terminów, gdyż ustawa o PPK przewiduje sankcję karną grzywny w wysokości do 1,5% rocznego budżetu wynagrodzeń za nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat lub potrzebujesz pomocy w przejściu tych wszystkich dokumentów – zapraszam na konsultację lub do rozmowy telefonicznej. Chętnie pomogę!